GEZONGEN GEDICHTEN Contact

Voor vragen
voor opmerkingen:

[email protected]


.......
Want koren worden gemakkelijk gedragen
door ruimten heen, waar één stem bezwijkt
terwijl alle stemmen in koren elkander schragen. 
En wie alleen wil zingen, moet niet klagen
wanneer zijn stem soms onwelluidend blijkt
en niet zover, als een koor draagt, kan dragen.

Fragment uit 'Over de zwakheid van het verenkelde'
van Henriëtte Roland Holst
(Ongeveer honderd jaar geleden geschreven,
vóór de tijd van microfoons en het verenkelde (= individualisme))